September 27, 2016

Aku Ade Pine Apple Aku Ade Pen - Kau Hado?

Pen Pineapple Apple Pen (PPAP)Pen-Pineapple-Apple-Pen

PPAP 

I have a pen I have a Apple, Apple-pen.
(Apple-pen !)
I have a pen I have Pineapple, Pineapple-pen.
(Pineapple-pen !)
Apple-pen, Pineapple-pen
(Pen-Pineapple-Apple-PenPineapple-pen !)
Pen-Pineapple-Apple-pen
(Pen-Pineapple-Apple-PenPineapple-pen !)

PIKO-TARO Pen Pineapple Apple Pen